تبلیغات

دانلود برنامه آموزش آشپزی

مطالب پیشنهادی

سلامت جنسي و زناشويي

رابطه جنسی صمیمی

رابطه جنسی صمیمی چیست؟

وقتی دو نفر احساس صمیمیت و ارتباط و همچنین شیمی جنسی داشته باشند، مشارکت آنها در اعمال جنسی را می توان به عنوان رابطه جنسی صمیمی تعریف کرد. رابطه...

لذت از رابطه جنسی

دلیل لذت از رابطه جنسی چیست؟

اگرچه اندام تناسلی بخش اصلی رابطه جنسی است اما احساسات لذت بخش آن بخش های زیادی از بدن را درگیر می کند. لذت از رابطه جنسی به شدت به مغز بستگی دارد،...