تبلیغات

دانلود برنامه آموزش آشپزی

مطالب پیشنهادی

سلامت و تربيت كودك

مو های کودکان را نبندید!

مو های کودکان را نبندید! برخی از خانواده ها اقدام به بستن مو های فر و وز فرزندان خود با کش می کنند تا با ایجاد کشش مناسب در ساقه مو ها ، باعث صاف شدن...