تبلیغات

دانلود برنامه آموزش آشپزی

مطالب پیشنهادی

زندگی با افسردگی

یک روز زندگی با افسردگی

فردی را تصور کنید که زندگی با افسردگی را تجربه می کند. اولین تصویری که از زندگی با افسردگی به ذهن می رسد چیست؟ تمام روز در رختخواب دراز کشیده است؟...

احساس شرم

احساس شرم چیست و با انواع آن آشنا شوید

افرادی که شرم را تجربه می کنند معمولا سعی می کنند چیزی را که از آن احساس شرم می کنند پنهان کنند. هنگامی که شرم مزمن است، می تواند شامل این احساس شود...

درمان اولیه

پریمال تراپی یا درمان اولیه چیست؟

پریمال تراپی یا درمان اولیه نوعی روان درمانی است که بر کمک به افراد در ارتباط با عمیق ترین عواطف و احساسات تمرکز دارد. هدف از درمان اولیه کمک به...

خرد متعارف

خرد متعارف چیست؟

خرد متعارف به عقاید رایج و پذیرفته شده اشاره دارد. این می‌ تواند شامل ایده‌ هایی باشد که عموماً توسط اکثریت مردم و همچنین نظرات کارشناسی پذیرفته شده...

رابطه فرا اجتماعی

رابطه فرا اجتماعی چیست؟

رابطه فرا اجتماعی یک رابطه یک طرفه است که کاربر رسانه با یک شخصیت رسانه ای درگیر می شود. کاربران رسانه‌ ها می‌ توانند با افراد مشهور، شخصیت‌ های...

خود تخریبی

چرا برخی از افراد خود تخریبی می کنند؟

در حالی که تعجب آور به نظر می رسد، برخی افراد نیت خوب و اهداف بلندمدت خود را تضعیف می کنند. خود تخریبی زمانی اتفاق می افتد که افراد مانع موفقیت خود...

رفتار ناسازگار

رفتار ناسازگار یا رفتار اجتنابی چیست؟

رفتار ناسازگار اقداماتی است که افراد را از سازگاری یا مشارکت در جنبه های مختلف زندگی باز می دارد. چنین اقداماتی برای کمک به تسکین یا اجتناب از استرس...