سرگرمي و اطلاعات عمومي

پشت پرده استخدام منشی در تهران / فیلم

چند وقت پیش در روزنامه یک آگهی تحت عنوان در خواست منشی برای یک شرکت در ج شد و هیاهویی را در سایت های اجتماعی به راه انداخت.

چند وقت پیش در روزنامه یک آگهی تحت عنوان در خواست منشی برای یک شرکت در ج شد و هیاهویی را در سایت های اجتماعی به راه انداخت.

تبلیغات

دانلود برنامه آموزش آشپزی

مطالب پیشنهادی