سرگرمي و اطلاعات عمومي عكس و كليپ هاي جالب

شگرد جالب زنان برای رانندگی در عربستان

رانندگی برای زنان در کشور دیکتاتوری عربستان سعودی، از زمان تاسیس این کشور، ممنوع بوده و این ممنوعیت در طی سالها تداوم یافته است و حالا زنان مشتاق رانندگی عربستان درصدد راهکاری عجیب برای رانندگی برآمدند

کلک جالب زنان عربستانی برای رانندگی کردن

رانندگی برای زنان در کشور دیکتاتوری عربستان سعودی، از زمان تاسیس این کشور، ممنوع بوده و این ممنوعیت در طی سالها تداوم یافته است و حالا زنان مشتاق رانندگی عربستان درصدد راهکاری عجیب برای رانندگی برآمدند که در پی آن اقدام به پوشیدن دشدشه عربی و ظاهرمردانه کردند تا بتوانند این قانون عجیب و غیر منطقی عربستان را دور بزنند.

رانندگی
رانندگی
رانندگی
رانندگی

منابع :

irinn.ir

تبلیغات

دانلود برنامه آموزش آشپزی

مطالب پیشنهادی