بابك جهانبخش - 7ganj.ir

اولین کسی که او را به خواننده شدن تشویق کرد مرحوم مجتبی میرزاده آهنگساز قدیمی بود.

در مجموعه ی حاضر سعی شده بهترین آهنگ های این خواننده ی محبوب کشورمان گردآوری شود.