انرژی مثبت سبك زندگي موفقيت در زندگي

انرژی مثبت

تقویم فارسی اندروید

انرژی مثبت

کار هایی که میتوانید با انجامشان انرژی مثبت دریافت کنید و به سمت موفقیت حرکت کنید .

( زندگی شاد و آرام و هوشمندانه با آگاهی از راز کائنات )

این پست هر روز با مطالب جدید بروز خواهد شد .

تا آخر مطالعه کنید و نظر دهید

انرژی مثبت

آموزش دریافت انرژی مثبت :

18 # در زندگی تان هدف مند باشید ، برای کشتی ای که معلوم نیست به کدام بندر می رود ، باد موافق معنا ندارد !

داستانی در این مورد :

به نظر من زندگی شبیه رودخانه ای است که بیشتر مردم بدون اینکه واقعا مقصد معینی داشته باشند وارد ان می شوند در نتیجه زمانی نمی گذرد که خود را به دست جریان اب می سپارند. یعنی به دست وقایع جاری و مشکلات جاری و وقتی به محل انشعاب رودخانه می رسند نمی دانند کدام مسیر را انتخاب کنند و به کجا بروند پس خود را به دست اب رودخانه می سپارند و مانند خیل عظیم مردم به جای اینکه مطابق ارزشها و اعتقادات خود زندگی کنند توسط شرایط محیط به اینسو و انسو رانده می شوند در نتیجه زمام زندگی خود را از کف می دهند انها همچنان در نااگاهی می مانند تا اینکه روزی صدای ابشار انها را از خواب بیدار می کند و می بینند که در چند قدمی ابشار نیاگارا در قایقی بدون پارو نشسته اند تازه به خود می ایند و متوجه سرازیری اب می شوند اما خیلی دیر شده است و در معرض سقوط هستند. اگر به مشکلات اصلی خود توجه کنید می بینید اگر قبل از انکه به مرحله سقوط برسید تصمیم بهتری  می گرفتید از همه مشکلات جلوگیری می شد. وقتی دچار جریان تند و امواج خروشان رودخانه شدیم چه کاری از ما ساخته است؟ جز اینکه پاروهای خود را در رودخانه بیندازیم یا دیوانه وار بیهوده خلاف جریا اب و در مسیری تازه پارو بزنیم و یا تصمیم بگیریم که همچنان به پیش برویم. مقصد خود را پیشاپیش مشخص کنید و طرح و نقشه ای را در دست داشته باشید که در مسیر زندگی بتوانید درست تصمیم بگیرید.( جدید )

 

17 # شما همواره در زندگی تان ، با صحبت کردن و فکر کردن در مورد وقایع آینده همانند یک پیشگو عمل می کنید . زمانی که با اطمینان کامل انتظار وقایع خوبی را دارید ، حتما برایتان اتفاق می افتد و عکس این موضوع نیز صادق است .

داستانی در این مورد :

دو بیمار به پزشکی مراجعه کرده بودند ، قرار شد که پزشک ، تشخیص خود را در دو نامه جداگانه برای آن ها بفرستد . پزشک به یکی از آن ها نوشت که حالش کاملا خوب است و هیچ بیماری خاصی ندارد . به دیگری نوشت که وضع قلبش اصلا خوب نیست و برای افزایش طول عمر خود باید فورا به کوهستان برود ، اگر چه این امر کمک چندانی به او نخواهد کرد !

نامه ها به نشانی ها فرستاده شد . مرد سالم و جوان نامه ای را دریافت کرد که در آن نوشته بود به سلامتی اش امیدی نیست . بی درنگ از کارش دست کشید و به کوهستان رفت و پس از چندی مرد .

مرد بیمار ، نامه ای را دریافت کرد که می گفت حالش خوب است و هیچ بیماری خاصی ندارد و پس از چندی صاحب سلامتی کامل شد !

 

16 # هر چیزی که در زندگی شما وجود دارد به دلیل نحوه ی تفکر و شخصیت شما به طرفتان جذب شده است . شما میتوانید زندگی خودتان را تغییر دهید چون میتوانید نحوه ی تفکر و شخصیت خود را تعییر دهید

داستانی در این مورد :

پسر و پدری داشتند در کوه قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد ، زمین افتاد و فریاد کشید : « آآآی ی ی!!!» صدایی از دور دست آمد : « آآآی ی ی!!!» پسر با کنجکاوی فریاد زد : کی هستی؟ پاسخ شنید : کی هستی ؟ پسرک خشمگین شد و فریاد زد : ترسو! باز پاسخ شنید : ترسو!
پسرک با تعحب از پدرش پرسید  : چه خبر است ؟ پدر لبخندی زد و گفت پسرم توجه کن
و بعد با صدای بلند فریاد زد « تو یک قهرمان هستی » صدایی گفت : « تو یک قهرمان هستی » . پسرک باز بیشتر تعجب کرد . پدرش توضیح داد « مردم می گویند این انعکاس کوه است ، ولی این در حقیقت انعکاس زندگیست . هر چیزی که بگویی یا انجام دهی ، زندگی همان گونه به تو جواب می دهد . اگر عشق را بخواهی عشق بیشتری در قلبت به وجود می آید و اگر به دنبال موفقیت باشی ، آن را حتما به دست خواهی آورد . هر چیزی که که بخواهی زندگی همان را به تو خواهد داد . »

15 # آن چیزی که احساس و عکس العمل شما را تعیین می کند ، اتفاقی که برای شما رخ می دهد نیست ! بلکه نوع نگاه و برداشت شما از آن اتفاق است . در حقیقت این دنیای بیرونی نیست که شرایط و موقعیت های زندگی شما را می سازد ، بلکه دنیای درونی شماست که این شرایط را خلق می کند .

داستانی در این مورد :

شکی که انسان را عوض می کند ! مردی تبرش را در حیاط خانه گم کرد ، هرچه فکر کرد دید جز کار مرد همسایه نمی تواند باشد . تصمیم گرفت او را زیر نظر بگیرد . گوشه ای کمین کرد و تمام حرکات او را زیر ذره بین گرفت . دید عجب مرد مرموز و آب زیر کاهی است . کاملا واضح بود که چیزی را پنهان می کند . حتی تلفن زدن هایش هم به شدت مشکوک بود . نجوا ها و آواز هایی هم که زیر لب میخواند دلیلی بود بر اینکه عذاب وجدان دارد . در پایان روز فهرست کاملی از دلایل انکار نا پذیز یافته بود که محکمه پسند هم بودند . برای همین تصمیم گرفت فردا اول نزد پلیس برود و همسایه را به جرم دزدی از خانه به دادگاه بکشاند .

در همین لحظه زنش وارد خانه شد و گفت : راستی مرد ، دیروز تبر را همین طور در حیاط رها کرده بودی ، من آن را به زیر زمین بردم . مرد سراسیمه به زیر زمین رفت ، تبر آنجا بود . پس با این همه دلیل و مدرک چه کند ؟ تصمیم گرفت فردای آن روز دوباره مرد همسایه را پنهانی زیر نظر بگیرد . صبح که شد ، باز در همان گوشه پنهان شد و مرد را پایید . با تعجب دید که او رفتاری کاملا طبیعی دارد ؛ نه موذی بود و نه آب زیر کاه . نجوا ها و تلفن هایش هم کاملا عادی بودند .

 

14 # مهم ترین جنبه ی قاعده ی علت و معلول این است که افکار ، علت و شرایط معلول آن هستند . به عبارتی دیگر افکار شما آفریننده هستند و همه افراد و شرایط موجود در زندگی شما ، همان معنا و مفهومی را دارند که شما با نحوه ی تفکرتان به آنها می دهید . زمانی که نحوه ی تفکرتان را عوض کنید ، در حقیقت زندگی خودتان را تغییر داده اید ، آن هم در چند ثانیه !

داستانی در این مورد :

راننده باهوش ! آلبرت انیشتین برای رفتن به سخنرانی ها و تدریس در دانشگاه از راننده مورد اطمینان خود کمک می گرفت . راننده وی نه تنها ماشین او را هدایت می کرد بلکه همیشه در طول سخنرانی ها در میان شنوندگان حضور داشت ، به طوری که به مباحث انیشتین تسلط پیدا کرده بود . یک روز انیشتین در حالی که در راه دانشگاه بود ، به راننده اش گفت که خیلی احساس خستگی می کند… راننده اش پیشنهاد کرد که آنها جایشان را عوض کنند و به جای انیشتین سخنرانی کند زیرا که انیشتین فقط در یک دانشگاه استاد بود و در دانشگاهی که آنروز سخنرانی داشت کسی او را نمی شناخت و کسی نمیتوانست او را از راننده اش تشخیص دهد . انیشتین قبول کرد ، اما در مورد اینکه اگر پس از سخنرانی سوالات سختی از وی پرسیدند او چه می کند ، کمی تردید داشت ! به هر حال سخنرانی راننده به نحوی عالی انجام شد ؛ ولی تصور انیشتین درست از آب در آمد . دانشجویان در پایان سخنرانی شروع به مطرح کردن سوالات سخت خود کردند ! در این حین راننده باهوش گفت « سوالات به قدری ساده هستند که حتی راننده ی من نیز میتواند به آنها پاسخ دهد . » سپس انیشتین از میان حضار برخواست و به راحتی به سوال ها پاسخ داد ، به طوری که باعث شگفتی حضار شد !

13 # قاعده علت و معلول می گوید که موفقیت ، ثروت ، خوشبختی و پیشرفت ، آثار و نتایج مستقیم یا غیر مستقیم علت ها یا اعمال خاصی هستند ؛ به این معنی که اگر شما آن چه را که میخواهید ، به خوبی بشناسید ، به احتمال زیاد به آن خواهید رسید و موفقیت یک معجزه نیست به شانس هم ربطی ندارد . اگر هدف خود را مشخص کرده باشید فقط باید همان کار هایی را که دیگران برای رسیدن به آن هدف انجام داده اند ، تکرار کنید تا به هدفتان برسید .

12 # برای جذب هر چیزی که در زندگیتان میخواهید ، به اینکه چطور به سمت شما بیاید کاری نداشته باشید . کار شما این است که از جهان هستی درخواست کنید ، روی نتیجه تمرکز کنید ، تصور کنید آنرا به دست آورده اید ، باور کنید که آنرا دارید و اکنون از داشتن آن قدر دانی کنید . وقتی با عشق و شادی وجودتان زندگی کنید ، میلیون ها نفر را به همین سطوح خواهید کشاند ، مسیر خودتان را دنبال کنید ، حقیقت خودتان را دنبال کنید ، قلب خودتان را دنبال کنید ، موهبت خودتان را دنبال کنید ، خوبی ها را در هر فرد و هر چیزی جستجو کنید و اجازه دهید هر روز عشق و شادیتان به سوی جهان منعکس شود .

11 # هیچگاه نا امید نشو ، اگر همه در ها هم به رویت بسته شوند ، سرانجام آن کوره راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده، به رویت باز می کند… حتی اگر هم اکنون قادر به دیدنش نباشی ! بدان که در پس گذرگاه های دشوار ، باغی پرنور و زیبا قرار دارد … شکر کن ! پس از رسیدن به خواسته ات شکر کردن آسان است . بنده آن است که وقتی خواسته اش محقق نشده شکر گوید .

10 # تصمیم بگیرید و به راه خود ادامه دهید ، اگر در انجام هر کاری مرتبا جلو و عقب بروید و نتوانید ذهنتان را سامان دهید ، انرژیتان را صرف تجزیه و تحلیل و تفکرات بیهوده خواهید کرد . به جای اینکار ها در مورد چیزی که میخواهید تصمیم بگیرید و آنرا امتحان کنید . دست به عمل بزنید و نتایج را ببینید . عمل تصمیم گیری و شروع به عمل کردن در راستای آن تصمیم ، خود به خود به شما انرژی می دهد و آتشی را در وجودتان ایجاد می کند و زنده نگه می دارد . به جای اینکه بخواهید از ابتدا همه چیز را روشن و مشخص کنید دست به عمل بزنید و در طی مسیرتان به سوی هدف ، آزمایش کنید ، یاد بگیرید و خودتان را با شرایط تطبیق دهید . 

انرژی مثبت

9 # زندگی زیباست ، کمی آهسته تر قدم بزن ، از مسیرت لذت ببر و خدا را در همه جا ببین ، مقصد فقط یک انگیزه پنهان است . مقصد تو همان مسیری است که الان در آن هستی و دارد می گذرد پس عجله نکن . بخند ، صبور باش و لذت ببر …

8 # رها کنید ! آزاد کنید ! خلاص شوید ! باید از چیزی دست بکشید یا دست از سر کسی بردارید… در مورد وضعیت یا اشخاصی که با آنها گرفتاری دارید مدام در دل خود تکرار کنید ” رها و آزاد می کنم ، از همه چیز دست برمیدارم تا همه چیز را به دست خدا بسپارم ” . از رها کردن نهراسید با رها کردن همه چیز را از دست نمی دهید . در معنویت رهایی و خلاص شدن است اما فقدان و از دست دادن نیست ! رها کنید تا موهبت های خودتان و دیگران آزادانه تر حرکت کند و به سوی تان آید . رهایی بر قدرت جاذبه و موهبت ها می افزاید .

7 # هر آدمی در درون خود یک رقص دارد که باید کشف کند ! وقتی که رقص درونت را کشف کردی ، به شعف وصف ناپذیری دست پیدا می کنی که همان راه رهائیست ، نگاه کن خورشید با عشق می رقصد … دریا با امواج می رقصد … زمین با اجرام می رقصد … انسان های عاشق با هم می رقصند و دنیا دارد با تو می رقصد . همه چیز در تکاپوست ، در تکاپوی عشق . تو از رقص به دنیا آمدی و با ریتم هستی هماهنگ شده ای و ندای فرشتگان آورده شده ای . رقص درونت را پیدا کن ، با زندگی بچرخ .

6 # ناپلئون می گوید : دنیا پر از تباهی است ، نه به خاطر وجود آدم هاس بد… بلکه به خاطر سکوت آدم های خوب !! وقتی برنامه های شعبده بازی را نگاه می کنم متوجه نکته خوبی می شوم : مردم برای کسی دست میزنن که گیجشون می کنه ، نه آگاهشون !!

5 # چگونه شادمان شویم ؟ آلفرد آدلر به بیماران اندوهگین خود می گفت : هر روز فکر کنید چطور میتوانید یک نفر دیگر را شاد کنید ؟ زیرا اندیشه خوشحال کردن دیگران ما را از تفکر درباره خودمان باز میدارد ! بزرگترین عامل نگرانی ترس و اندوه اندیشیدن درباره خود است . شادمانی خود و شادمانی دیگران به یکدیگر بستگی دارد . ارسطو به این نوع برخورد ” خودخواهی روشنگرانه می گوید ” . خیر خواهی ، دوستی و عشق ویژگی انسان است . لازم نیست مصلح اجتماعی باشید که بتوانید دنیای بهتری بسازید ، بلکه همین که دنیای خودتان را بهتر کنید خدمت بزرگی کرده اید .

4 # احتمالا براتون پیش اومده که افراد منفی گرا ، اطرافتون زیاد باشن و نگران این باشید که شاید این افکار منفی روی شما هم تاثیر بذاره ، سعی کنید همیشه افکار مثبتی داشته باشید ، افکار مثبت مثل یک سپر محافظی می مونه که اجازه ورود افکار منفی رو به شما نمیده . هر گاه وجود شما آکنده از احساس نیک و بد باشد ، مغناطیس وجود شما ، سپری پیرامون شما ایجاد خواهد کرد که هیچ نیروی منفی را یاری نفوذ به آن نیست . هرگز مهم نیست که چه کسی و به کدام حالت منفی شما را متاثر می ساد ، امواج منفی بر شما تاثیر نخواهد گذاشت و بی آنکه نا هماهنگی در شما ایجاد کند ، از شما گذز خواهد کرد .

3 # این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت ؟ هر کجا وقت خوش افتاد همان جاست بهشت ، از درون تو بود تیره جهان چون دوزخ ، دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت . صائب تبریزی

2 # صبح که از خواب بیدار شد روی سرش فقط سه تار مو مونده بود ، با خودش گفت : ” هوومم ! مثل اینکه امروز موهامو ببافم بهتره ! ” و موهاشو بافت و روز خوبی داشت ! پس فردای آن روز تنها یک تار مو رو سرش بود ” اوکی امروز دم اسبی می بندم ” همین کار رو کرد… خیلی بهش میومد ! روز بعد که بیدار شد هیچ مویی روی سرش نبود!!! فریاد زد ، ایول!!! امروز درد سر مو درست کردن ندارم! همه چیز به نگاه تو بستگی دارد …

1 # من تکه ای از پازل خدا هستم ! بنده تکه ای از پازل خداوندم ، بی هدف آفریده نشده ام که بی هدف زندگی کنم…

میدانم که آفریدگاری دارم که همیشه بوده و همیشه هست…

رهایم نمی کند ، تنهایم نمی گذارد…

من قطعه ای از زندگانیم ، تکه ای از پازل هستی…

خدایم مرا آفریده تا آینه ی او شوم…

آفریده تا جان ببخشم ، امید دهم…

نفس داده تا نفس دهم…

من تکه ای از پازل زندگی هستم…

اگر خودم را گم کنم ، همه چیز و همه کس ناقص می مانند…

من باید آگاهانه زندگی کنم تا پازلی که خدا چیده برهم نریزد…

که حتی تقدیر ، شکستش را بپذیرد و طوری خوب زندگی کن که حتی مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود …

این زندگی نیست که میگذرد ، ما هستیم که می گذریم ، پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن …

انرژی مثبت

شروع مطالب انرژی مثبت از ابتدا ( پایین )

گردآوری : هفت گنج

منتظر نظرات شما دوستان عزیز سایت هفت گنج هستیم

مطالب مرتبط :

در زندگی گمشده اید ؟ این مطلب رو بخونید…

قهرمان درونت را بیدار کن ( حرکت به سوی موفقیت )…

۸ نکته ، ۸ تغییر برای موفقیت

چطور در بحث ها پیروز شویم ؟

هرگز با این افراد خطرناک رابطه برقرار نکنید !…

مهاجرت به فنلاند در مقطع دبیرستان

اضافه کردن دیدگاه

اضافه کردن دیدگاه

برای ارسال نظر اینجا کلیک کنید

تبلیغات

دانلود برنامه آموزش آشپزی

مطالب پیشنهادی