اطلاعات جالب و مفيد سرگرمي و اطلاعات عمومي

اسم و معنی تمام سوره های قران

اسم و معنی تمام سوره های قران

re1805

نام و معاني سوره‌هاي قرآن

1. فاتحه: باز كردن ـ 7 آيه.
2. بقره: گاو ماده ـ 286 آيه.
3. آل عمران: خاندان عمران ـ 200 آيه.
4. نساء: زنان ـ 176 آيه.
5. مائده: طَبَق غذا (سفرة غذا) ـ 120 آيه.
6. انعام: چهارپايان ـ 165 آيه.
7. اعراف: مكاني بين بهشت و جهنم ـ 206 آيه.
8. انفال: زيادي، غنيمت، هبه ـ 75 آيه.
9. توبه: بازگشتن ـ 129 آيه.
10. يونس: نام حضرت يونس ـ عليه السّلام ـ يکی از پيامبران خدا ، 109 آيه.
11. هود: نام حضرت هود ـ عليه السّلام ـ يکی از پيامبران خدا ، 123 آيه.
12. يوسف: نام حضرت يوسف ـ عليه السّلام ـ يکی از پيامبران خدا ، 111 آيه.
13. رعد: صداي غرش ابر، 43 آيه.
14. ابراهيم: نام حضرت ابراهيم ـ عليه السّلام ـ يکی از پيامبران خدا ، 52 آيه.
15. حِجر: منع، نام شهر اصحاب الحجر ـ 99 آيه.
16. نحل: زنبور عسل ـ 128 آيه.
17. اسراء: رفتن در شب ـ 111 آيه.
18. كهف: غار وسيع ـ 110 آيه.
19. مريم: نام حضرت مريم سلام الله عليها ـ ، 98 آيه.
20. طه: از حروف مقطعه و نيز از اسامي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، 135 آيه.
21. انبياء: پيامبران ـ 112 آيه.
22. حج: قصد، نام يكي از فروعات دين ـ 78 آيه.
23. مؤمنون: ايمان‌آورندگان، گروندگان ـ 118 آيه.
24. نور: روشنايي ـ 64 آيه.
25. فرقان: قرآن، روشنگر و جداکننده حق از باطل ـ 77 آيه.
26. شعراء: شاعران ـ 227 آيه.
27. نمل: مورچه ـ 93 آيه.
28. قصص: داستان‌ها ـ 88 آيه.
29. عنكبوت: نام حشره ـ 69 آيه.
30. روم: نام شهر يا كشور ـ 60 آيه.
31. لقمان: نام فردی حكيم ـ 34 آيه.
32. سجده: خضوع و اظهار فروتني ـ 30 آيه.
33. احزاب: گروه‌ها ـ 73 آيه.
34. سباء: نام قوم که پادشاه شان زن بود ـ 54 آيه.
35. فاطر: شكافنده ـ 45 آيه.
36. يس: حروف مقطعه و رمز است ـ 83 آيه.
37. صافات: منظم ساختن صفوف ـ 182 آيه.
38. ص: حروف مقطعه قرآن ـ 88 آيه.
39. زُمر: دسته، جماعت ـ 75 آيه.
40. غافر: بخشاينده ـ 85 آيه.
41. فصلت: بيان روشن ـ 54 آيه.
42. شوري: مشورت ـ 53 آيه.
43. زخرف: زينت ـ 89 آيه.
44. دخان: دود ـ 59 آيه.
45. جاثيه: به زانو درآمده ـ 37 آيه.
46. احقاف: نام مكاني در عمان ـ 35 آيه.
47. محمّد: نام پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، 38 آيه.
48. فتح: پيروزي ـ 29 آيه.
49. حُجُرات: خانه‌ها ـ 18 آيه.
50. ق: حروف مقطعه ـ 45 آيه.
51. ذاريات: بادهايي كه اشياء را به پرواز در مي‌آورد ـ 60 آيه.
52. طور: نام كوه است ـ 49 آيه.
53. نجم: ستاره ـ 62 آيه.
54. قمر: ماه ـ 55 آيه.
55. رحمن: بخشنده ـ 78 آيه.
56. واقعه: حادثه عظيم قيامت ـ 96 آيه.
57. حديد: آهن ـ 29 آيه.
58. مجادله: تابيدن طناب، جدل و مناظره ـ 22 آيه.
59. حشر: جمع كردن ـ 24  آيه.
60. ممتحنه: آزمون شده (مؤنث) ـ 13 آيه.

 

معاني سوره‌هاي قرآن

 

61. صف: صف كشيدن ـ 14 آيه.
62. جمعه: آخرين روز هفته ـ 11 آيه.
63. منافقون: منافقان (نفاق پيشه‌گان و دورويان) ـ 11 آيه.
64. تغابن: مغبون كردن يكديگر ـ 18 آيه.
65. طلاق: باز كردن عقد نكاح ـ 12 آيه.
66. تحريم: حرام كردن ـ 12 آيه.
67. ملك: حكومت و اداره امور ـ 30 آيه.
68. قلم: وسيله نگارش و نوشتن ـ 52 آيه.
69. الحاقه: روز رستاخيز ـ 52 آيه.
70. معارج: صعود از پله ـ 44 آيه.
71. نوح: نام حضرت نوح ـ عليه السّلام ـ يکی از پيامبران خدا ، 28 آيه.
72. جن: پوشيده، نام موجود نامرئي ـ 28 آيه.
73. مُزمّل: پيچيدن پارچه (خطاب به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ است كه بعد از فرود از غار حرا خود را در پارچه پيچيده بود) ـ 20 آيه.
74. مُدثّر: آراميدن در بستر ـ 56 آيه.
75. قيامت: به پاداشتن ـ 40 آيه.
76. انسان: نوع انسان، بشر ـ 31 آيه.
77. مرسلات: فرستاده‌شدگان ـ 50 آيه.
78. نبأ: خبر مهم ـ 40 آيه.
79. نازعات: كشيدن ـ 46 آيه.
80. عبس: عبوس، چهره در هم كشيدن ـ 42 آيه.
81. تكوير: پيچيدن نور خورشيد ـ 29 آيه.
82. انفطار: شكافته شدن ـ 19 آيه.
83. مطففين: كم‌فروشان ـ 19 آيه.
84. انشقاق: شكافته شدن ـ 25 آيه.
85. بروج: شيء ظاهر و آشكار، 22 آيه.
86. طارق: كوبيدن ـ 17 آيه.
87. اعلي: برتر، بالاتر ـ 19 آيه.
88. غاشيه: پوشاندن ـ 26 آيه.
89. فجر: شكافتن وسيع، صبح ـ 30 آيه.
90. بلد: شهر (مكه) ـ 20 آيه.
91. شمس: خورشيد ـ 15 آيه.
92. ليل: شب ـ 21 آيه.
93. ضحي: اوائل روز ـ 11 آيه.
94. انشراح: شرح صدر، آرامش ـ 8 آيه.
95. تين: انجير ـ 8 آيه.
96. علق: خون بسته ـ 19 آيه.
97. قدر: اندازه‌گيري و تقدير ـ 5 آيه.
98. بينه: دليل روشن ـ 8 آيه.
99. زلزله: به لرزه درآمدن ـ 8 آيه.
100. عاديات: دويدن با سرعت ـ 11 آيه.
101. قارعه: حادثه مهم و سخت ـ 11 آيه.
102. تكاثر: تفاخر و فخرفروشي ـ 8 آيه.
103. عصر: فشردن، وقت عصر ـ 3 آيه.
104. همزه: عيب‌جو و غيبت‌كننده ـ 9 آيه.
105. فيل: نام حيوان –  5 آيه.
106. قريش: قدرت، اكتساب، اجتماع. نام قبيله معروف در مكه كه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ نيز جزء آن قبيله بود. ـ 4 آيه.
107. ماعون: چيز كم ـ 7 آيه.
108. كوثر: خير كثير و فراوان ـ 3 آيه.
109. كافرون: كساني كه حق را مي‌پوشانند ـ 6 آيه.
110. نصر: پيروزي ـ 3 آيه.
111. مسد: طنابي كه از الياف بافته شده ـ 5 آيه.
112. توحيد: يگانگي ـ 4 آيه.
113. فلق: شكافتن، طلوع صبح ـ 5 آيه.
114. ناس: مردم ـ 6 آيه.

تقویم فارسی اندروید

یک دیدگاه

  • عالییییییییییییییییی بود ممنون . من که کلاس ششم بهم خیلی کمک کرد

یک دیدگاه

برای ارسال نظر اینجا کلیک کنید

تبلیغات

دانلود برنامه آموزش آشپزی

مطالب پیشنهادی