تبلیغات

دانلود برنامه آموزش آشپزی

مطالب پیشنهادی

برچسب کووید 19

روانشناسي و سلامت روان سلامت

رسانه های اجتماعی چگونه بر سلامت روان مردم در دوران کرونا تأثیر گذاشته است؟

در سراسر جهان، آمارها حاکی از آن است که سلامت روان از ابتدای همه گیری کووید-19 کاهش یافته است. آیا رسانه های اجتماعی تا حدودی مقصر هستند؟ ارتباط بین وضعیت...