تبلیغات

دانلود برنامه آموزش آشپزی

مطالب پیشنهادی

برچسب نمک دریا

سلامت سلامت جسمي

نمک دریا سرطان زاست!!

نمک دریا سرطان زاست!! انواع ناخالصی‌های موجود در نمک دریا از جمله فلزات سنگین، سرطان‌زابودن آن را به اثبات می‌کند. مینا اسدی کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی...