تبلیغات

دانلود برنامه آموزش آشپزی

مطالب پیشنهادی

سلامت و تربيت كودك

وابستگی

انواع مختلف سبک های وابستگی

سبک های وابستگی با شیوه های مختلف تعامل و رفتار در روابط مشخص می شوند. در دوران اولیه کودکی، این سبک های دلبستگی بر نحوه تعامل کودکان و والدین متمرکز...

تحصیل در خانه

معایب و مزایای تحصیل در خانه برای کودکان

چیزی که در بیش از صدها سال ارائه برنامه درسی و خدمات آموزشی در خانه آموخته ایم، این است که تحصیل در خانه برای همه مناسب نیست. این روزها به خاطر شیوع...