دنياي بازيگران فرهنگ و هنر

همكاري بازیگر زن مشهور ايران با مافیای داروی عضله‌سازی !!!

یک بازیگر زن، مسئول هماهنگی برای حضور ماشین عضله‌سازی با دارو به ایران شد!

یک بازیگر زن، مسئول هماهنگی برای حضور ماشین عضله‌سازی با دارو به ایران شد!

روناك يونسي
روناك يونسي

به نقل از کیهان، درحالی که همه کارشناسان ورزشی و پزشکی بر خطرناک بودن داروهای عضله‌سازی تأکید دارند، مافیای این داروها برای تبلیغ و گسترش بازار خود اقدام به دعوت از «رونی کلمن» از آمریکا کرده‌اند. کلمن به ماشین عضله‌سازی با دارو مشهور است.
اما اتفاق تأسف‌بار، همکاری «روناک یونسی»، بازیگر سینما و تلویزیون با این مافیا است. این بازیگر با سوءاستفاده از شرایط به عنوان مسئول هماهنگی حضور عامل آمریکایی با مافیای داروی عضله‌سازی وارد همکاری شده است.
با توجه به مخرب بودن داروهای مذکور و همچنین استفاده ابزاری مافیای این مواد از شهرت بازیگر سینما، نهادهای مربوطه نظیر صداوسیما، وزارت ارشاد و وزارت بهداشت با هماهنگی دستگاه قضایی باید مانع از همکاری این بازیگر در این پروژه شوند.

گردآوری و تنظیم: گروه ۷ گنج

www.7ganj.ir

تبلیغات

دانلود برنامه آموزش آشپزی

مطالب پیشنهادی