سلامت سلامت جسمي

پیاده روی و تاثیر آن پرورش خلاقیت

پیاده روی

یک مطالعه از دانشمندان و متخصصان سلامت نشان داد که حداقل 10 هزار قدم پیاده روی در روز می تواند به سلامت جسمی فرد کمک کند. خب ظاهرا راه رفتن فواید بیشتری غیر از سالم ماندن دارد. به نظر می رسد که راه رفتن حتی در پرورش خلاقیت شما هم موثر است. کسانی که تمام روز را می نشینند نسبت به کسانی که حداقل کمی در طول روز راه می روند وضعیت جسمی و روحی ضعیف تری دارند.

پژوهشگران معتقدند که ورزش در کمک به مغز آسیب دیده و بهبود کیفیت وضعیت عصبی بدن کمک می کند همچنین آن ها معتقدند که کسانی که بعد از ورزش کمی پیاده روی داشته باشند تفکر خلاق تر و پویا تری دارند. پژوهشگران راه رفتن را یک ورزش هوازی می دانند که چه روی تردمیل و در خانه انجام شود و چه در طبیعت و فضای باز رخ بدهد می تواند در پرورش خلاقیت شما نقش داشته باشد. آن ها معتقدند که کسانی که پیاده روی می کنند دو برابر آن ها که در  خانه می نشینند قدرت خلاقت و نواوری دارند.

ابتدا فرضیه ی دانشمندان این بود که کسانی که روی تردمیل می دوند و راه می روند مزایای کمتری نسبت به آن ها که در طبیعت پیاده روی می کنند شامل حال شان می شود. اما در مقایسه با کسانی که در خانه می نشنند هر دو گروه در پرورش خلاقیت خود موفق تر هستند.

یک مطالعه روی 176 دانش آموز کالج انجام شد تا میزان قدرت خلاقیت آن ها محک زده شود. دانشمندان افراد مورد مطالعه را به سه گروه مختلف تقسیم کردند. آن ها از یک گروه خواستند که روزانه روی تردمیل راه بروند. گروه دیگر مسئول بودند تا برای مدتی در فضای باز پیاده روی کنند و گروه سوم مدام در خانه می ماندند و جایی نمی رفتند. سپس هر سه گروه در نوعی تست برای محک زدن خلاقیت آن ها شرکت داده شدند و مشاهده شد که آن هایی که آن هایی که به هر شکل قدم زدن و راه رفتن در برنامه روزانه شان حائز اهمیت است، می توانند راه حل ها و ایده های خلاقانه تری نسبت به گروه سوم ارائه دهند.

پژوهشگران پس از این آزمون ها به این نتیجه رسیدند که دانش آموزانی که پیاده روی می کنند نسبت به آن ها که در خانه می مانند یا کمتر از میزان استاندارد راه می روند 60 درصد خلاق ترند. آن ها معتقدند که راه رفتن به یک اثر مثبت بر تفکر و تمرکز افرد منجر می شود که در حل تمرین های ریاضی و ارائه ی پاسخ های خلاقانه آن ها را تواناتر می نماید. اگر چه پیاده روی را نمی توان یک راه نهایی و 100 درصد موثر برای پرورش خلاقیت دانست اما قطعا این عمل در بهبود خلاقیت فرد موثر است. به علاوه راه رفتن می تواند روی سلامت جسمی شما و بهبود درد گردن، سلامت قلب، کاهش وزن، و سلامت عروق موثر باشد.

تبلیغات

دانلود برنامه آموزش آشپزی

مطالب پیشنهادی